Vrácení zboží, reklamace

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY


Na výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců dle obchodního zákoníku, pokud není uvedena
doba delší. Záručním listem ve smyslu těchto reklamačních podmínek je zřetelně vyplněný prodejní
doklad (datum prodeje, typ zboží, razítko a podpis prodejce). Bez prodejního dokladu nemusí být
reklamace přijata. Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, zákazník má právo zboží reklamovat.
Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době s platným prodejním
dokladem.
Upozorňujeme, že uvedené obrázky na našem eshopu jsou pouze ilustrační, barvy pěn se ve
skutečnosti liší.


Převzetí zboží
Bezprostředně při převzetí zboží je zákazník ve vlastním zájmu povinen zkontrolovat správnost
počtu předaných jednotek a neporušenost obalu. Pokud má zboží při převzetí porušený obal,
kupující se přesvědčí o celistvosti a neporušenosti zboží. Toto je třeba uvést do přepravního
listu či jiného dokladu, který obdrží společně se zbožím, jinak právo na reklamaci
mechanického poškození zaniká. Bez zbytečných odkladů o tom současně informuje prodejce.
Pokud je zboží poškozeno pod neporušeným obalem, kupující je povinen na požádání tento
obal předložit prodejci k prošetření reklamace, jinak reklamace nebude uznána.


Oprávněnou reklamaci můžete podat těmito způsoby: 
e-mailem: reklamace@matracky.cz
doporučeným dopisem
osobním doručením do prodejny provozovatele


Lhůta uplatnění reklamace :
Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí zboží,
jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné například při
montáži je kupující povinen oznámit nejpozději do 14 dnů po zakoupení. Matrace musí být v
originálním balení, nepoužitá, nepoškozená a čistá. Vady materiálu je zákazník povinen
oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.


Uplatnění a vyřízení reklamace
Reklamaci zákazník řeší vždy s prodejcem zboží. Reklamace bude vyřízena dle zákonných
podmínek bez zbytečných odkladů do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se strany nedohodnou
jinak. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného výrobku nebo jeho součásti za bezvadný, běží
na nový výrobek nebo jeho součást nová záruční doba od převzetí výrobku (součásti).


Záruka se nevztahuje na:
vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva
běžné opotřebení (změnu barvy použitých materiálů, která může být způsobena
atmosférickými vlivy, opotřebením nebo žmolkování potahu matrace a částečné změknutí
použitých materiálů) vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka
vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným
uložením, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží
drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky
proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004
poškození zboží živly
lamelové rošty jsou standardně dodávány o 4 cm kratší a o 1 cm užší
tolerance rozměr (délka, šířka) je +/- 1 cm
při reklamaci nábytku lze reklamovat pouze díl, který je poškozený nebo vadný –nikoliv celý díl
nábytku / postele /
matrace nesmí být na reklamaci poslány znečištěné, přehnuté ani srolované, musí být řádně
zabaleny a zalepeny v igelitu (ne ve strečové folii) tak, aby nedošlo přepravou k ušpinění nebo
jinému poškození reklamovaného zboží
Při výrobě atypických rozměrů matrace může být matrace slepena nebo dolepena z více kusů-
toto není důvodem k reklamaci nebo vrácení zboží.
U atypický rozměrů nebo rozměrů na přání zákazníka se taktéž prodlužuje doba dodání až na 4-
5 týdnů.
U pěnových matrací jsou povoleny následující změny:
a) ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.15%
b) změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.40%
Přípustná tolerance tvrdosti polyurethanového jádra matrace (odporu protistlačení v kPa) dle
ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%
Výrobní tolerance matrací je +/- 1% u délky a šířky a +/- 8% u výšky matrace.

Aby byla reklamace matrace uznána, musí existovat stálá deformace (opravdu trvalá, dočasná deformace je normální vlastnost matrace, která se přizpůsobuje tvaru těla) o velikosti alespoň 15% z celkové výšky matrace a ztráta původní tuhosti jádra o minimálně 40%.

Oprávněná reklamace bude řešena ve většině případů výměnou zboží za nové (výjimkou může
být reklamace vyměnitelných dílů, kdy je možné dodat pouze část zboží).Reklamace bude
zahájena dnem fyzického přijetí reklamačního protokolu a kopie dokladu o koupi,nikoliv dnem
fyzického přijetí reklamovaného zboží, avšak prodejce je povinen dodat reklamované zboží
zpět výrobci a to společně s kopií reklamačního protokolu nejpozději do 30 dnů ode dne
vyřízení reklamace.

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

×

Splátková kalkulačka ESSOX